Международни отношения

Техническият университет – София, филиал Пловдив има подписани договори за двустранно сътрудничество с над 30 университета от 16 страни в рамките на програма „Еразмус”. Координацията на дейностите се осъществява чрез отдел "Сътрудничество и връзки с обществеността" на Технически университет – София, като по тази програма студентите имат възможност за частично обучение, подготовка на дипломна работа или специализирана практика, а преподавателите – за изнасяне на лекции в чуждестранните университети – партньори. 

ResearchGATE – професионална мрежа за учени  

Сътрудничеството с висши училища и научни институции от Европейския съюз се осъществява на базата на европейските образователни и научноизследователски програми и професионалните мрежи за учени и изследователи. Филиалът е организатор и на международни научни конференции по различни тематични инженерни направления. 

Филиалът е свързан с редица електронни информационни системи за участие в стипендиални програми: като мрежата на френските инженерни институти, с Баварския център за висши училища, фондации, с Центъра за индустриално сътрудничество между ЕС и Япония с програмата си за индустриални практики на студентите в японски фирми, с Академичната служба за обмен на Германия (DAAD), с дипломатически и културни представителства в страната и др. 

Технически университет – София, Филиал Пловдив е установил редица връзки по програмата Цеепус за обмен в централно и източно-европейски университети в Прага, Бърно, Виена, Грац, Загреб, Сплит, Мишколц, Кошице и Братислава в областта на системите за автоматично управление и компютърните системи и мрежи.  

Филиалът е участвал през последните години в програмите: 

- Еразмус; 

- Леонардо да Винчи; 

- СЕЕПУС. 

Партньори по програма Еразмус са: 

- Технически университет – Прага;  

- Технически университет – Бърно;  

- Технически Университет - Либерец, Чехия; 

- Университет Панония, Веспрем, Унгария; 

- Нотингамският университет Трент;  

- Университетът в Загреб, Хърватия; 

- Университетът в Стокхолм, Швеция; 

- Технологичен институт Блекинге, Швеция; 

- Университетът в Резекне, Латвия; 

- Университет Фират, Турция; 

- Технически университет - Кемниц, Германия; 

- Технически университет в Лодз, Полша; 

- Университетът за наука и технологии AGH в Краков, Полша; 

- Университета в Ниш, Сърбия; 

- Висше инженерно училище ECAM в Страсбург. 


Беше подписан Меморандум за сътрудничество между Технически университет – гр. Алмати, Република Казахстан и Технически университет – София, филиал Пловдив, с цел да се развие международното сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и академичния и студентски обмен. 


Memorandum of Mutual Understanding  

PhD Internship Program 


Контакт: Връзки с обществеността:  

инж. Лалка Ботева  

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg  

tel: +359 32 659 541